TLC is een krachtige combinatie van verschillende expertises. Ervaring en deskundigheid op gebied van civiele techniek worden gecombineerd met die op het gebied van beheer en onderhoud van natuurterreinen.

Door de koppelingen van deze expertisegebieden, kan TLC een totaalbeheer aanbieden. In de huidige praktijk blijkt dat het civiele gedeelte en het groene gedeelte van terreinen niet of nauwelijks aan elkaar gekoppeld zijn als het gaat om het beheer ervan. TLC maakt deze koppeling juist wel, zodat er effectiever en meer kostenbesparend beheerd kan worden.

TLC
Doelgroep
Portfolio
Expertise
Contact